Visszhangok

visszhangok
Amikor rám talál egy gondolat, mindig követi egy vagy több visszhang.
Ajándékok, gazdagítják, hozzáteszik a magukét. Most különösen kedves, mert évek óta nem vettem kézbe ezt az írást.
A következő idézet Mária Magdolna Evangéliumából való:
"És a vágy ezt mondta, 'Nem láttalak leereszkedni, de most látlak felemelkedni. Miért hazudsz, hiszen hozzám tartozol?' A lélek ezekkel a szavakkal válaszolt, 'Láttalak. Te se nem láttál, se nem ismertél fel. Ruhaként szolgáltalak, de te nem ismersz engem.' Amikor ezt mondta, elment nagyon örvendve. És ismét a harmadik hatalomhoz ért, amit tudatlanságnak hívnak. A hatalom megkérdezte a lelket, ezt mondva, 'Merre mész? Gonoszságod a köteléked. De meg vagy kötve; ne ítélj!' És a lélek ezt mondta, 'Miért ítélsz, mikor én nem ítéltem? Meg voltam kötve, habár nincsenek kötelékeim. Nem ismertek meg. De én felismertem, hogy minden szerteoszlik, mind a földi, mind az égi dolgok.' Amikor a lélek legyőzte a harmadik hatalmat, felment, és meglátta a negyediket, ami hét formát öltött. Az első forma a sötétség, a második a vágy, a harmadik a tudatlanság, a negyedik a haláltól való izgatottság, az ötödik a hús királysága, a hatodik a hús bolond bölcsessége, a hetedik a haragos bölcsesség. Ezek a harag hét hatalmasságai. Megkérdezték a lelket, 'Honnan jössz emberiség gyilkosa, vagy merre tartasz, űr hódítója.' A lélek így válaszolt, 'Ami megköt engem, azt meggyilkolták, és ami elfordít, azon felülkerekedtem, a vágyamnak bevégeztetett, a tudatlanságom elpusztult. Egy eonban elszabadultam a világból, és egy formában egy formából, és a feledés béklyójából, ami mulandó. Ettől az időtől fogva, el fogom nyerni a maradék idejét, a kornak, az eonnak, csendben."