Holdnaptár és tízmilliószoros napok 2017-ben

holdnaptár

JANUÁR

5 első negyed
12 telihold 12 óra 51 perc
19 utolsó negyed
28 újhold 01 óra 24 perc

FEBRUÁR

4 első negyed
11 telihold 01 óra 50 perc
18 utolsó negyed
26 újhold 16 óra 15 perc

MÁRCIUS

5 első negyed
12 telihold 16 óra 11 perc, tízmilliószoros nap
20 utolsó negyed
28 újhold 05 óra 14 perc

ÁPRILIS

3 első negyed
11 telihold 08 óra 25 perc
19 utolsó negyed
26 újhold 14 óra 33 perc

MÁJUS

3 első negyed
11 telihold 00 óra 00 perc
19 utolsó negyed
25 újhold 22 óra 02 perc

JÚNIUS

1 első negyed
9 telihold 15 óra 27 perc, tízmilliószoros nap
17 utolsó negyed
24 újhold 04 óra 48 perc

JÚLIUS

1 első negyed
9 telihold 06 óra 24 perc
16 utolsó negyed
23 újhold 12 óra 03 perc
27 tízmilliószoros nap
30 első negyed

AUGUSZTUS

7 telihold 20 óra 28 perc
15 utolsó negyed
21 újhold 20 óra 47 perc
29 első negyed

SZEPTEMBER

6 telihold 09 óra 20 perc
13 utolsó negyed
20 újhold 07 óra 47 perc
28 első negyed

OKTÓBER

5 telihold 20 óra 57 perc
12 utolsó negyed
19 újhold 21 óra 29 perc
28 első negyed

NOVEMBER

4 telihold 06 óra 40 perc
10 utolsó negyed, tízmilliószoros nap
18 újhold 12 óra 59 perc
26 első negyed

DECEMBER

3 telihold 17 óra 04 perc
10 utolsó negyed
18 újhold 07 óra 48 perc
26 első negyed

Az újholdról
A teliholdról
Napéjegyenlőségek és napfordulók

Doctor Strange / ajánló

Doctor Strange
A rajzfilm volt az első élményem, ami a maga módján szintén zseniális és gondoskodott róla, hogy meglepődjek a tegnap látott filmváltozaton. Más lett, mint amit vártam.
Egészében nézve egy jó film, részleteiben zseniális. Itt Benedict Cumberbatch és Tilda Swinton közös jeleneteire gondolok.
Elgondolkodtam, hogyan hat ez egy spirituálisan érdektelen emberre és be is futott a válasz még tegnap este. Elgondolkodtatja, ébresztgeti, nagyon is. Mindenképpen ajánlom, remek szórakozás.
IMDb

A téli álom fátyla előtt

kelta újév
Az év legszebb éjszakáját nehéz szavakkal kifejezni, most különösen, mert a tisztaság és mélység megtisztító energiájához az újhold ereje kapcsolódik. Ritka és szép pillanat.
A ma éjszaka vezet bele a téli álom gyógyító mélységébe. Az intuíció a csúcson van. Az ősök ünnepe az emlékezésen túl az elengedés és megtisztulás csodás lehetőségét rejti, amennyiben a feltáruló szeretet és megbocsátás a vezetőnk az úton.
A szeretetteljes világ a szeretetteljes ember teremtése. Ezen a küszöbön kalauzol tovább a kelta újév varázslatos energiája.

Oldások és gyógyulások - tízmilliószoros nap 22-én

béke
Fényünnep előtt egy hatalmas Holdünnep közeleg. Október 22-én, szombaton lesz az év utolsó tízmilliószoros napja. Nagy divat, nagy lehetőség és nagy kihívás. Okkal nevezik "Nagy" napnak.
A figyelem nem más, mint a tudattalan teremtés tudatosítása, miközben tudatos figyelemmel tölteni egy teljes napot talán nehezebb, mint valaha. Kihívásunk a békét fenntartani úgy, hogy nem menekülünk el a világ hatásai elől, mert okkal vagyunk jelen itt és most.
Apró tipp: Fontos a hála kifejezésére, mert mindig van ok a szeretetteli megnyilvánulásra. Nem számít, hogy kihez és mihez képest, csak egyszerűen forduljunk saját középpontunk felé és adjunk teret a hála érzésének.
Az energia: Az oldások és gyógyulások időszaka, ami kitart még jó ideig, de a most elvégzett munka felfoghatatlanul óriási hasznot ígér. Ez a teremtési lehetőség a gyógyulásról és a szabadságról szól. Éljünk vele!
Holdnaptár és tízmilliószoros napok 2016-ban

Leomló illúziók

szépség
Növekszik a Fény ereje, az átalakulás mértékét mégis könnyebb a növekvő feszültségből leszűrni. Látványos és mutatja a rengeteg elvégzendő feladatot, beragadt és beteg energetikát.
Bármilyen csúnya is egy kép, a változás mindig előrelépést jelent. Ami beragadt, az tudatosan oldódik vagy tudattalanul törik. Sok ilyen törés van most folyamatban.
A korlátok nagy részét az illúziók tartják fenn és jelen pillanatban minden energia az illúziók széthullását támogatja. Fájdalmas vagy örömteli, mindenképpen előre vezet.
Pillanatról pillanatra és élethelyzetről élethelyzetre egy gondolat jelenti a mentőövet, mégpedig fénytermészetünk tudatosítása. Nincs távolság Isten és közöttünk, nincs szeretetlenség, csak önkéntes száműzetés és szeparáltságba menekülés a szabadság felelőssége elől. A felelősségvállalás feloldja az elkülönülés illúzióját, kicsiben és nagyban az önbecsülés és egymás megbecsülésének leckéje zajlik.
Segítségként az első varázsmondat mondanivalója jut erről az eszembe, ellazulni és bízni az életben.
Az önkéntes korlátok felszámolásának legszebb eszköze a számvetés és megbocsátás. Számvetés a szembenézéshez, megbocsátás a megtisztuláshoz és szabadsághoz. A megbocsátás ajándék és varázslat egyben, legnagyobb lehetőségeink egyike. Érdemes ebben elmélyedni.
A felgyorsult teremtés extra erejével most minden egyszerűen elérhető, egyetlen dolog bonyolult csak, megtenni a lépéseket. Fontos, mert ebben a mágikus időpillanatban minden egyensúlyra törekszik és a változás elkerülhetetlenségére utal.

Hová varázsoljuk magunkat

nyitottság
Az igazi vonzás a lényünk legmélyéről fakadó, tiszta valóság vonzása. A legjobbat hívja, amit képesek vagyunk átengedni. A kemény munkával felépített burkok mögött megbújó felsőbb intelligencia átsugárzását az ellenállás tompítja le annyira, hogy az ember képes saját isteni természetéről nem csak megfeledkezni, hanem az abszolút anyagiasság végső tagadásába temetkezni.
Innen nézve már egyszerű felfejteni, hogyan és hová varázsoljuk magunkat, és mekkora résen át szemléljük a mindenhatónak hitt, személyes világunkat.
Az áttörés csodája, amikor egy fénylő résen át az ember végre önmagára tekint, majd mindenki másban felismeri a ragyogó isteni lényt, míg egyszer csak csendesen feltárul a teljes kép.

A nyitottság és a korlátoltság szélsőségei

nyitottság
Különleges, szélsőségekkel tarkított időket élünk. Eltűnt a langyos, csendes középút, már mindenki túljutott a választáson és a döntése nyomán született felszabaduláson vagy feszültségen. Két domináns nézőpont kiélezett csatája köszön vissza minden élethelyzetből, emberi kapcsolatból és a média felületeiről. Az utóbbi ugyan igyekszik torzítani a valóság teljességét, de a lényegen ez nem változtat. E két nézőpont kérdése, hogy a változás tárgya ismeretlen vagy megmagyarázhatatlan.
Az ismeretlen a megengedés, a csodák látásmódja. Aki ismeretlenként csodálkozva tekint a világra, a középpontjából számtalan lehetőségre és csodákra nyíló ajtót lát.
A megmagyarázhatatlan az ellenálló, mindent megragadni akaró szkeptikus szemlélete. Saját határai között, mint egy zárt körben létezik, amiben minden irány befelé mutat, rést sem hagyva az újnak.
Egy szó, mint száz, az ismeretlenre való nyitottság ma létkérdés és egyet jelent a csodákra való képességgel és együtt áramlással, ami maga az élet.

Tizennegyedik varázsmondat

világ
A visszatérés és azonosulás varázsmondata, a leginkább ismert és mellőzött mind között, pedig a kapcsolódás egyszerű eszköze legmélyebb, igaz valóságunkhoz.
A nyüzsgő és tevékeny, gyakran feszült hétköznapok sok ezer gondolatából majdnem mind hatékonyan tereli el a figyelmet az ember személyes csodájáról.
A tizennegyedik varázsmondat tudatosan és tudattalanul is az azonosulás ajándékát adja, bármit határozzunk meg a magunk számára a figyelmetlenül is gyakran használt szavakkal. Tiszta valóságában, csendesen és mélyen lélegezve visszavezet az otthonérzés határtalan nyugalmába. Eredete, a "Vagyok, Aki Vagyok" rezgései végigvonulnak az emberiség ismert és ismeretlen történetén.
A személyes varázslat így kezdődik:
"Én Vagyok."

Fényáradat és káosz

varázslat
A szélsőségek mindig változást jeleznek és sosem egypólusúak. A média figyelmet és energiát követelő hatására a látszat mást mutat, mint a felszín alatt rejlő, ragyogó valóság. A harsányan visszatükröződő őrület és káosz az elmúlt évek elhanyagolt felkészülésének irritációját mutatja.
A valóság gyönyörű. Felerősödött intuíció, könnyed visszakapcsolódás lényünk forrásához, a legcsodásabb mégis a célokat és döntéseket követő gyors és örömteli eredmények megjelenése. Egy apró szándékra az egész világunk megmozdul, minden változásra tett erőfeszítés egyre inkább kifizetődő.
Az elmúlt két hétben két varázsmondatot tettem újra próbára, az elsőt és a tizenkettediket. Az eredmény leírhatatlan.

Tízmilliószoros nap július 8-án

Buddha
Érezhetően varázslatos változások zajlanak, ezt hatványozza meg a holnapi tízmilliószoros nap. A varázslatos szó szerint értendő, teljes a harmónia az aktuális energiák tükrében. A kulcsszó a gyógyulás, érdemes erre fókuszálni, mert a gyógyulás minden szinten tetten érhető. A figyelem másik fókuszpontja a gyors manifesztáció. Az alkotás és teremtés gyors eredményeket hív.
Az ünnep lényegére hangolódva most is érdemes a világ mélyére nézni, önmagunk mélységeiben kalandozni és lehetőséget adni a toleranciának és megértésnek. Minden ember lényege egy csoda, bármilyen ellenállással és héjak tömegével bástyázza körül.
Visszakanyarodva önmagunkhoz, a jelenlét egyik varázsmondata ez:
"Középpontomban nyugszom."
Holdnaptár és tízmilliószoros napok 2016-ban