Ugrás a fő tartalomra

A Felemelkedés Holonja

hathorok
Hathor Planetáris üzenet Tom Kenyon csatornázása által.
2009 január 28.

Egy nagyon illékony periódus kezdeti szakaszában vagytok most, amely tele van rendkívüli potenciális lehetőségekkel, de ugyanakkor telve van kockázattal is.
Tavaly márciusban jeleztük, hogy Földetek mágneses mezejében változások történnek, hogy változik a mágneses mező konfigurációja. A tudósaitok azóta felfedezték, hogy ez a tény valóság.
A legegyszerűbben fogalmazva, egy hasadás történt a magnetoszférában, amely körbeöleli a Földet és védelmet nyújt a nap szél hatásai ellen. Természetes ciklusonként történnek hasadások a magnetoszférában, azonban a mostani hasadék mérete és magnitúdója figyelemre méltó. Ez a hasadék lehetővé teszi, hogy nagy mennyiségű nap plazma kerüljön a magnetoszférába. Ezáltal növekszik a mágneses viharok száma és ereje, telekommunikációs zavarok észlelhetők majd, zavarok jöhetnek létre a bio-elektrikus körökben (mint az emberi ideg rendszer) és az éghajlati változások is fokozódhatnak. A hasadás eredményeként a magnetoszféra fokozott töltődése az elkövetkező években erősödni fog.
Az üzenetünk középpontjában azonban nem a hasadék negatív hatásai állnak, hanem azok a pozitív lehetőségek, melyek ezáltal elérhetővé válnak azok számára, akik készen vannak rá.
Finom energia testetek, melyet az ősi egyiptomiak KA testnek, a jógik pedig éteri testnek neveztek, igen szenzitíven érzékeli és reagál a nap plazma hatásaira. A nap áramlatok növekvő áramlása és minősége megemeli a KA test rezgés szintjét. Ez igen jótékony és kedvező lehetőség azok számára akik tudatosan is reszt kívánnak venni a felemelkedési folyamatban. Hagy mondjuk el azonban, hogy mit is értünk mi (Hathorok) pontosan a felemelkedésen, mert a kifejezés sok jelentéssel bír, több nézőpontból szemlélve.
A felemelkedés számunkra egyszerűen azt jelenti, hogy feljebb lépni a tudatosságban. TE nem "mész" sehova. TE nem "távozol" sehova. Azonban a távlataid, az érzékelésed, az észlelésed gyökeresen módosul. Elkezdesz átlátni a maya-n, azaz az evilági illúziókon, ami a szubatomi részecskék tánca által teremtődött, és alakult anyaggá. A felemelkedési folyamat során megérted, hogy TE teremted mind azt a tapasztalatot amit "világ"-nak nevezel. A felemelkedés nem azt jelenti, hogy távozol ebből a világból, hanem azt, hogy túlléptél a korlátain, azaz átlényegítetted - habár a része maradtál - de mar egy olyan lencsén keresztül érzékeled, amelyen át látod, hogy az élet egy színjáték, amit TE vetítesz ki.
Azt mondhatjuk, hogy keresztúthoz értetek.
Amint a nap áramlatok belépnek a magnetoszférába, megemelkedik minden ember KA testének a vibrációja. Míg egyeseknél ez zavarodottságot okozhat és bomlasztóan hathat, addig másoknál a felemelkedéshez vezethet, azaz feljebb léphetnek a tudatosságban. Ez az üzenet azokhoz szól, akik a felemelkedő spirált választották. A kihívás ez idő tájt az, hogy engedélyt adjatok KA testetek aktiválására, amely felfelé emel benneteket még akkor is, ha sokan körülöttetek a lefelé irányuló spirálon haladnak. Ez lényegében rezgés szint kérdése, amellyel tiszta szándék és hit párosul. E három minőség együttesen hozza létre az új sorsotok teremtő impulzusát.
Mit értünk mi ez alatt?
Hatalmas mennyiségű energiára van szükség ahhoz, hogy átalakítsátok, illetve átlényegítsétek a rátok nehezedő negatív állapotokat, vagy korlátozásokat. A kollektív tudatosságotok a valóság rögzült, kényszerűen elkülönült, korlátozó - úgymond fogságban tartó - látásmódjába lett hipnotizálva.
Amikor már átláttok a hazugságokon, a manipulációkon a régi világot másként fogjátok látni, de a hazugságok észlelése még senkit sem szabadít meg tőluk. A hazugságoknak saját életük van, és azt folytatni is akarják. Ahhoz, hogy kilépjetek a letargiából és a tehetetlenségből, amely kulturális korlátozásaitok benső lényege, új, megnövekedett rezgésszintű energiára van szükség. A nap áramlatok ajándéka a nap plazma, amely egyre nagyobb mennyiségben áramlik be a magnetoszférába és megemeli KA testetek rezgésszintjét.
De itt a "kereszt szál" úgymond a sorsotok látomásán.
Azok számára, akik elfogadják, vagy legalább is ébredeznek, azaz kezdenek átlátni a korlátozás hazugságain amik rátok lettek kényszerítve, és a felemelkedési folyamatot választják, a KA test aktiválása gyönyörű, tökéletes csodaként nyilvánul meg, hiszen az életetek felékesül a hatalommal, hogy olyan módon lényegítsétek át a korlátaitokat, amilyenre eddig nem volt lehetőségetek. Ez olyan lesz, mintha az Univerzum veletek együtt ropná szabadságotok táncát.
Azok számára viszont akik nem a felemelkedést, hanem azt választják, hogy a korlátok börtönében maradnak, akik másokat hibáztatnak saját szerencsétlenségükért, akik bűnbakot keresnek a boldogtalanságukért, akik a konfliktusok régi világában akarnak élni, a megemelkedett rezgésszint a KA testükben nem fog áldásnak bizonyulni; átoknak fogják megtapasztalni. Kemény munka vár rájuk, hogy megtartsák a régi állapotokat.
A régi valóság szövete egyidejűleg bomlik szét az új valóság szövésével. Ez persze a dolgok furcsa állása. Azonban mi azt szeretnénk a lehető legtisztábban átadni, hogy megvan a benső hatalmatok és képességetek arra, hogy új valóságot szőjetek magatoknak, a lélek és a szellem új szabadságát, tekintet nélkül arra, hogy mi történik körülöttetek.
A mi perspektívánkból nézve, azt látjuk, hogy ez a helyzet tovább erősödik az elkövetkező néhány évben és mi ezt kettős állapotnak jellemeznénk, amelyben sokan közületek felemelkednek, azaz feljebb lépnek a tudatosságban, míg mások lefelé zuhannak. Ez azonban lényegileg az egyének választásától függ.
Ez egy nagyon fontos pont számunkra és a lehető legtisztábban szeretnénk átadni. Mindannyitoknak megvan a képessége és a felelőssége is, hogy azt gondoljátok és teremtsétek, amire vágytok. Sokan közületek a szabadságot választják - mert képtelenek vagytok már elviselni a bezártságot - a hazugságok terhe egyszerűen túl nagy ahhoz, hogy állandósítsátok. Mások a bezártságot fogjak választani, mert félnek a szabadságtól és a felelősségtől a személyes választásaikért.
Itt az evolúció útjai szétválnak.
Ahogy a valóságaitok egyidejűleg feloldódnak és újra teremtődnek, és most a gazdasági, az ökológiai meg a szociális kihívásokról beszelünk amikkel szembenéztek, néhányan közületek nagyon nehéz időként élitek meg. De soha ne veszítsétek szem elől azt a tényt, hogy ti teremtitek a saját életeteket, és azt bármelyik pillanatban újra teremthetitek, függetlenül a körülményektől. Azok akik manipulálnak benneteket, teszik azt a félelmek által és a kulturális korlátozások állandósításával azt a hitet táplálva, miszerint életetek bizonyos külső tényezőktől függ.
A felemelkedési folyamat során rá fogtok jönni, hogy ezek a külső tényezők tulajdonképpen a legbelső tudatosságotok kivetülései. Ezek villanások a "vetítővásznon" és ti pillanatok alatt lecserélhetitek, ha gyökereiben változtattok rajta a következmény módosítása helyett; a gyökerek pedig a TI lelketekben vannak. Annak misztériuma, hogy mindez hogyan történik, olyan természetes módon fogja felfedni önmagát a felemelkedési folyamat során, ahogyan az orchidea bontja ki virágát. Ez önmagába a természetbe van beágyazva, és ez a tudás önmagát tárja fel, ahogy haladtok felfelé a felemelkedés ösvényén. Előző üzeneteinkben már szóltunk arról, hogy az egyik kulcs az az, amit ti méltányolásnak (nagyra becsülés) és hálának neveztek.
Ezek az érzelmi állapotok a teremtő erőtök jelzései és kifejezői. Hogy ez mit jelent pontosan, az a felemelkedési folyamat során fog világossá válni számotokra.
Az elkövetkező üzeneteinkben szándékozzuk megvitatni a méltányolás interdimenzionális fizikáját, és, hogy az hogyan befolyásolja külső valóságotokat. Ebben az üzenetben azonban azt az eszközt kívánjuk átadni nektek, ami szerintünk segítségetekre lesz az elkövetkező néhány éves időszakban, amint a nap áramlatok a magnetoszférába érkeznek és elkezdik ösztönözni KA testeteket.
Mielőtt átadnánk a technikát, néhány alapul szolgáló pontot szeretnénk közölni veletek:
Első alap pont: döntést kell hoznotok arról, hogy a tudatosság felemelkedését választjátok ahhoz, hogy a technika működjön. A szándék, amellyel KA testeteket tartjátok, határozza meg a kimenetelt.
Második alap pont: a méltányolás (nagyra becsülés) érzelmi állapotában kell lennetek, amikor ezt a módszert alkalmazzátok, mert a méltányolás a jelzése az effajta teremtésnek.
Harmadik alap pont: mind ez a KA vagyis éteri testetek es a BA vagyis az ősi egyiptomiak szerint énetek legfelsőbb aspektusa, illetve legfelsőbb lelketek közötti kapcsolaton alapszik. A BA a téren és időn kívüli tudatosságban honol.
A BA belépési pontja a fejetek felett lévő azon pont, ahol kinyújtott karjaitok által a kezeitek megérintik egymást. És önmagatok interdimenzionális aspektusa, vagyis a BA igen fogékony a méltányolásra. A BA által kapjátok azt az energiát, mely megerősíti és felkészíti KA testeteket a nap áramlatok befogadására.
Mi ezt a módszert a Felemelkedés Holonjának nevezzük. Mint az előző két Holon amit átadtunk nektek; az Egyensúly és a Gyógyítás Holonja, a Felemelkedés Holonja is maghatározott geometriai formára épült. A mértani alakzatok irányítják az energia mozgását és egy meghatározott mértani alakzat meghatározott irányba tereli az energia áramlását.
Ez a Holon a korongra épült. Hasonlóan, mint a pörgettyű, amivel gyerekkorotokban játszottatok. Most helyezzétek magatokat ebbe a korongba. A Korong legfelső pontja megegyezik a BA belépési pontjával a fejetek felett, ahol kinyújtott karjaitok által a kezetek összeér. A Korong legalsó pontja megegyezik a gerincetek aljával, ha lótusz ülésben végzitek a gyakorlatot. Ha állva vagy széken ülve csináljátok, akkor viszont a talpatok lesz a korong legalsó pontja. A középvonal, mely áthalad a fejeteken a gerincetek mentén a talpatokig, azonos a Korong központi tengelyével.
Képzeletben forgassátok meg a korongot a tengelye körül. Az emberek többségének természetesebb jobbra forgatni a korongot, de balra is lehet; az egyénnek kényelmesebb irány a megfelelő. A Korong mérete, vagyis átmérője nem számít, olyan nagyra vagy olyan kicsire méretezitek, amilyenre akarjátok. A Korong színe sem számít, azonban ha vizuális típus vagy, akkor azt ajánljuk, hogy a korongod legyen fehér. A Korong mozgása az elképzelt világban, a TE elképzelt világodban egy energia spirált teremt.
Amint elkezditek forgatni a korongot, a figyelmetek a fejetek felett a BA-ra irányul és a méltányolás vagyis a nagyra becsülés érzését továbbítsátok a BA-nak. Legfelsőbb lelketek, vagyis a BA valami módon válaszolni fog nektek.
Most fordítsátok figyelmeteket a gerincetek aljára a gyökér csakrára, mert ez az az alap, ami behúzza a kozmikus energiát a KA testbe. A következő 5-10 percig maradjatok a korongban és hagyjátok, hogy az forogjon, tudatosságotokat a BA-ra es a gyökér csakrára irányítva. Energia fog áramlani BA-tól a fizikai testeteken keresztül a gyökércsakrába. Néha ez nagyon gyengéd érzékelés lehet, máskor meg mint a lézer sugár, vagy tűz oszlop, de lehet áramlás is.
Nagyon sokféle módon érzékelhetitek.
Amint ez az energia lejön a BA-tól a gerincetek aljáig, átsugározza és energiával tölti fel KA testeteket. Ezt annyiszor csináljátok, ahányszor csak akarjátok. Mi azt ajánljuk, hogy tegyétek napjában egyszer. Ha sűrűn és huzamosabb ideig csináljátok, gyógyulási reakciót vált ki. Ez akkor történik meg, ha a KA testből a kozmikus energia átáramlik a fizikai test szerveibe, és ennek hatására azok felszabadítják a bennük felgyülemlett negativitást, mérgeket és anyagokat, melyek leszorítják élet erejüket. Idővel a KA test energiával töltődik fel, ami lehetővé teszi, hogy befogadja a nap áramlat részecskéit és ez felgyorsítja felemelkedéseteket. Ez az alap módszer, és mint már mondtuk, csináljátok naponta 5-10 percig mindaddig, amíg tiszta szándékotok, hogy feljebb lépjetek a tudatosságban.
Most figyelmeteket a planetáris szolgálatra szeretnénk fordítani és az energia felszabadításra, amit mi A Nagy Triad-nak nevezünk.
Április első hétvégéjére (Április 3-5, 2009) hívjuk össze a Washingtoni Seattle-ben a gyülekezetet, ahol alkalmazni fogjuk az itt megvitatott Holont a három hang szentéllyel kapcsolatban, amelyeket a fizikai síkon New Mexico-ban, Costa Rica-ban és Nepálban hoztunk létre. E hármas egyesítése a felemelkedés fényének megnövelését szolgálja.
Ezt az eseményt megelőzően, Március közepe táján egy újabb közleményt, egy újabb Planetáris üzenetet adunk át az útmutatásokkal azok számára, akik fizikailag nem tudnak csatlakozni hozzánk Seattle-ben. Ezek az útmutatások lehetővé teszik mindazok számára, akik fizikailag nem lehetnek jelen, hogy csatlakozzanak hozzánk energetikai szinten és reszt vegyenek a Planetáris szolgálat eme akciójában.
Az egyiptomi mítosz és beavatási tudás szerint civilizációtok most az úgynevezett ANMIT beavatáson megy keresztül, ami lényegileg az átjáró a hatalomra törekvésből a szeretetbe és a magasabb valóságokba, ami a felsőbb csakrákon át érzékelhető.
Küzdelem folyik azok között, akik a konfliktusok világát akarják állandósítani, ahol ők magukhoz tudják ragadni és gyakorolni a hatalmat, és azok között, akik életüket együttműködésben kívánják élni megértve, hogy minden élet egymáshoz kapcsolódik.
A gyülekezetnek kettős célja van:
- hogy az itt megvitatott Holont és a nap áramlat hasznosítását az egyéni felemelkedésben mester szintre tökéletesítsük;
- hogy felszabadítsuk a Föld érzelmi szférájában a spirituális felemelkedés energiáját ami az összes élet javát szolgálja és hozzásegít az együttműködés oldalára billenteni a mérleg serpenyőjét a konfliktusok helyett.
tomkenyon.com
espavo.hu
holon

Népszerű bejegyzések

Citrin, az aranykvarc

A citrin az ametiszt mellett az egyik legszebb megjelenésű kvarckristály. Ragyogóan szép, különösen a tiszta sárga, aranykvarc árnyalatok.

Numerológiailag a 6-os szám fejezi ki, rezgése Jophiel arkangyal és Kuthumi energiájához kapcsolódik.

Az emelkedett szellemiség, függetlenség, eredetiség, kreativitás és erő köve. Új utakra terel. Művészi beállítottságú emberek joggal vonzódnak hozzá. Fokozza az intuíciót, fogékonnyá tesz a teljesség, az egyetemes látásmód megtapasztalására. Az ametiszthez hasonlóan diszharmónia esetén ideges tüneteket okozhat, de ez kizárt, ha szimpátiából választjuk. Ebben az esetben kiegyensúlyoz, megnyugtat, az erő és magabiztosság érzésével tölt el.

Manapság a siker, bőség és szerencse köveként ismert, ennél azonban sokkal többet tud. Védelemre inkább a régebbi időkben használták és főleg a férfiak körében volt népszerű.

Eredeti megjelenésében a kristály gyakran barnás árnyalatú, magas hőfokon változik aranyszínű, kimondottan feltűnő, ragyogó drágakővé. Az…

Pirit, az energiapajzs

A pirit átlátszatlan, tömör vas-szulfid, amely általában arany és világos rézszínben található meg. Ez a tulajdonsága első látásra könnyen megtéveszti az embereket, ezért kapta a bolondok aranya gúnynevet. Az ásvány természetes formájában igazán szép, különösen a kocka alakzatokban képződött darabok.

Száma a négyes, az angyalok közül Uriel energiájához kapcsolható.

Népszerű szerencsekő, az erős akarat, siker, inspiráció, gazdagság és jólét kifejezője, de ennél sokkal többet tud. Magas rezgésű földelő ásvány, használata energikussá és magabiztossá tesz. Védelmező tulajdonsággal bír, tisztít és kiegyensúlyoz. Az auramező határait védi és megtartja, igyekszik regenerálni a sérült energiamezőt és megtartani az energiát. Ez a tulajdonsága hatásos védelmezővé teszi, árnyékol és pajzsként viselkedik, eltaszítva a viselőjével nem harmonizáló energiákat. Ehhez elég egy marokkövet a test közelében, például zsebben tartani.

Gömb vagy tojás alakúra csiszolva a térharmonizálásban használják, de…

Az átutazó ébredése

Az átutazó ébredése fejezi ki a jelenleg uralkodó életérzést. Személyes pillanat, sok millió ember személyes pillanata, abszolút szinkronicitásban összehangolva.

Az átmenet energiája úgy tombol mindenütt, mintha fejre állt volna a világ. A lehetőségek teljes skálája játszik, az őrült ellenállástól az átutazó szemlélődő nyugalmáig. Most mindenkinek csak saját magával van dolga.

Az ember személyes világa valóban a feje tetejére állni látszik. Ami eddig bevált, váratlanul csődöt mond, és minden új, amit készek vagyunk megismerni, működik. Miközben az egység vonzása örvénylik, a dualitás harsányan viccelődik velünk. Mindehhez a fegyorsult teremtés, meglepetésekkel teli, szokatlanul gyors manifesztációk játszanak.

Itt már tényleg csak a szemlélő nyugalma segít. Elfogadni, megengedni, mosolyogni, mert éppen születik valami új és gyönyörű.

Turmalin

A turmalin gyönyörű, magas szilíciumtartalmú kristály. Gyakran tökéletesen tiszta, egyetlen kristályon belül több színben tündököl és tökéletes kristályalakzatban növekszik. Színei: rózsaszín, bíbor, zöld, indigó, színtelen, barna és fekete.

Metatron energiájához kapcsolható és a 11-es számhoz.

A harmónia, érzékenység, béke, nyugalom, intuíció, tisztaság és szépség köve. Kiegyensúlyoz. A színtelen turmalint a látnoki képességek fokozására használják. A kék turmalin tökéletes indigó színű és hatású, nagyon ritka. A rózsaszín és zöld kristály egy kőben (dinnyeturmalin) vagy ékszerben gyerekeknek a legjobb választás minden ásvány közül.

A fekete turmalin átlátszatlan vagy enyhén áttetsző, egyedülálló tulajdonsága, hogy nagy mértékben elnyeli a sötét, terhelő energiákat, így gyakorlatilag lehúzza viselőjéről és nem közvetíti vissza. Ez lehet az oka annak a hiedelemnek, hogy a fekete turmalint nem kell tisztítani. Ennek ellentmondok, mert hanggal és energiával jól tisztítható. Legalább …