Ugrás a fő tartalomra

Előszó / Oscar Wilde

előszó
A Dorian Gray arcképe első magyar kiadása van a kezemben. Schöpflin Aladár fordítása, akinek a munkái közül bármit elolvasok. Lenyűgöző extra dimenziót ad az olvasásélményhez. Oscar Wilde és Schöpflin Aladár jelenléte egy könyvben garancia a csodára.

A könyv előszava igazi meglepetés, amit a későbbi Kosztolányi fordításban nem találok (az sem mai darab). A mondatok ismerősek, töredékekben számos helyről visszaköszönnek.

DORIAN GRAY ARCZKÉPE / ELŐSZÓ

A művész szép dolgok teremtője.
Kinyilatkoztatni a művészetet és elrejteni a művészt a művészet czélja.
A kritikus az, a ki le tudja fordítani más modorba vagy új anyagba a szép dolgokról való benyomását.
A legmagasabb és legalantasabb formája a kritikának az önéletrajz-írás egy módja.
Azok, a kik csunya értelmét találják szép dolgoknak, romlottak a nélkül, hogy elbájolók volnának. Ez pedig hiba.
Azok, a kik szép értelmét találják szép dolgoknak, azok a kultiváltak. Ezek számára van remény.
Ők a kiválasztottak, a kiknek a szép dolgok csak a Szépséget jelentik.
Erkölcsös vagy erkölcstelen könyv nincs. A könyv jól van megírva, vagy rosszul van megírva. Ennyi az egész.
A tizenkilenczedik század ellenszenve a realizmus ellen Caliban dühe, mikor meglátja saját arczát a tükörben.
A tizenkilenczedik század ellenszenve a romantika ellen Caliban dühe, mikor nem látja saját arczát a tükörben.
Az ember erkölcsi élete egy része a művész anyagának, de a művészet erkölcsisége egy tökéletlen eszköz tökéletes használatában áll.
Egy művész sem akar valamit bebizonyítani. Még igaz dolgok is bizonyíthatók.
Egy művésznek sincsenek ethikai rokonszenvei. Az ethikai rokonszenv a művészben megbocsáthatatlan modorossága a stílusnak.
Művész sohasem beteges. A művész ki tud fejezni mindent.
Gondolat és nyelv a művész számára művészetnek az eszköze.
Bűn és erény a művész számára művészetnek az anyaga.
A forma szempontjából minden művészet typusa a zenész művészete. Az érzés szempontjából a szinész mestersége a typus.
Minden művészet egyszerre fölület és symbolum.
Azok, a kik a fölület alá hatolnak, a maguk veszedelmére teszik.
Azok, a kik megfejtik a symbolumot, a maguk veszedelmére teszik.
A néző, nem pedig az élet az, a mit a művészet igazában tükröz.
Vélemény-különbség valamely művészi munka körül, arra vall, hogy a munka új, complex és életrevaló.
Ha a kritikusok vitáznak, a művész nyugodt a maga dolga felől.
Megbocsáthatjuk valakinek, hogy hasznos dolgot csinál, mindaddig, a míg nem csodálja, a mit csinál. Az egyedüli mentség, ha valaki haszon nélkül való dolgot csinál, az, hogy mérhetetlenül csodálja, a mit csinál.
Minden művészet haszon nélkül való.

Wilde Oszkár

Népszerű bejegyzések

Citrin, az aranykvarc

A citrin az ametiszt mellett az egyik legszebb megjelenésű kvarckristály. Ragyogóan szép, különösen a tiszta sárga, aranykvarc árnyalatok.

Numerológiailag a 6-os szám fejezi ki, rezgése Jophiel arkangyal és Kuthumi energiájához kapcsolódik.

Az emelkedett szellemiség, függetlenség, eredetiség, kreativitás és erő köve. Új utakra terel. Művészi beállítottságú emberek joggal vonzódnak hozzá. Fokozza az intuíciót, fogékonnyá tesz a teljesség, az egyetemes látásmód megtapasztalására. Az ametiszthez hasonlóan diszharmónia esetén ideges tüneteket okozhat, de ez kizárt, ha szimpátiából választjuk. Ebben az esetben kiegyensúlyoz, megnyugtat, az erő és magabiztosság érzésével tölt el.

Manapság a siker, bőség és szerencse köveként ismert, ennél azonban sokkal többet tud. Védelemre inkább a régebbi időkben használták és főleg a férfiak körében volt népszerű.

Eredeti megjelenésében a kristály gyakran barnás árnyalatú, magas hőfokon változik aranyszínű, kimondottan feltűnő, ragyogó drágakővé. Az…

Pirit, az energiapajzs

A pirit átlátszatlan, tömör vas-szulfid, amely általában arany és világos rézszínben található meg. Ez a tulajdonsága első látásra könnyen megtéveszti az embereket, ezért kapta a bolondok aranya gúnynevet. Az ásvány természetes formájában igazán szép, különösen a kocka alakzatokban képződött darabok.

Száma a négyes, az angyalok közül Uriel energiájához kapcsolható.

Népszerű szerencsekő, az erős akarat, siker, inspiráció, gazdagság és jólét kifejezője, de ennél sokkal többet tud. Magas rezgésű földelő ásvány, használata energikussá és magabiztossá tesz. Védelmező tulajdonsággal bír, tisztít és kiegyensúlyoz. Az auramező határait védi és megtartja, igyekszik regenerálni a sérült energiamezőt és megtartani az energiát. Ez a tulajdonsága hatásos védelmezővé teszi, árnyékol és pajzsként viselkedik, eltaszítva a viselőjével nem harmonizáló energiákat. Ehhez elég egy marokkövet a test közelében, például zsebben tartani.

Gömb vagy tojás alakúra csiszolva a térharmonizálásban használják, de…

Az átutazó ébredése

Az átutazó ébredése fejezi ki a jelenleg uralkodó életérzést. Személyes pillanat, sok millió ember személyes pillanata, abszolút szinkronicitásban összehangolva.

Az átmenet energiája úgy tombol mindenütt, mintha fejre állt volna a világ. A lehetőségek teljes skálája játszik, az őrült ellenállástól az átutazó szemlélődő nyugalmáig. Most mindenkinek csak saját magával van dolga.

Az ember személyes világa valóban a feje tetejére állni látszik. Ami eddig bevált, váratlanul csődöt mond, és minden új, amit készek vagyunk megismerni, működik. Miközben az egység vonzása örvénylik, a dualitás harsányan viccelődik velünk. Mindehhez a fegyorsult teremtés, meglepetésekkel teli, szokatlanul gyors manifesztációk játszanak.

Itt már tényleg csak a szemlélő nyugalma segít. Elfogadni, megengedni, mosolyogni, mert éppen születik valami új és gyönyörű.

Turmalin

A turmalin gyönyörű, magas szilíciumtartalmú kristály. Gyakran tökéletesen tiszta, egyetlen kristályon belül több színben tündököl és tökéletes kristályalakzatban növekszik. Színei: rózsaszín, bíbor, zöld, indigó, színtelen, barna és fekete.

Metatron energiájához kapcsolható és a 11-es számhoz.

A harmónia, érzékenység, béke, nyugalom, intuíció, tisztaság és szépség köve. Kiegyensúlyoz. A színtelen turmalint a látnoki képességek fokozására használják. A kék turmalin tökéletes indigó színű és hatású, nagyon ritka. A rózsaszín és zöld kristály egy kőben (dinnyeturmalin) vagy ékszerben gyerekeknek a legjobb választás minden ásvány közül.

A fekete turmalin átlátszatlan vagy enyhén áttetsző, egyedülálló tulajdonsága, hogy nagy mértékben elnyeli a sötét, terhelő energiákat, így gyakorlatilag lehúzza viselőjéről és nem közvetíti vissza. Ez lehet az oka annak a hiedelemnek, hogy a fekete turmalint nem kell tisztítani. Ennek ellentmondok, mert hanggal és energiával jól tisztítható. Legalább …