Újra és újra

újra
Érdekes rutin, hogy minden, amiről van egy tapasztalatunk, sajátos módon lepecsételődik és elsüllyed a személyes élmények özönének süllyesztőjében. Lehet szó egy emberről, egy beszélgetés témájáról, könyvről, sikeres vagy sikertelen munkáról, szenvedélyről és sok másról.
Ahogyan napról napra gyarapodunk és változunk, úgy változik a nézőpontunk és minden elkövetkező pillanatban a világ is változik velünk együtt. Semmi sem ugyanaz amire újra rátekintünk, még rövid idő elteltével sem és különösen igaz ez évek távlatában.
Amikor könyvekről vagy filmekről beszélgetünk, sokszor több éves lenyomatok, vélemények kerülnek elő és fel sem merül, hogy az ismertnek vélt dolgok újra átélése és értelmezése olyan kapukat nyitogat, aminek valamikor az árnyékát sem láttuk.
Sokakat nehéz rávezetni ennek a nézőpontnak a praktikumára, pedig a hatékony tanulás és a tudás megőrzésének a kulcsa is benne van.
Például manapság folyamatosan és intenzíven változó, megújuló energiában, elvékonyodott határok között élünk. A felsőbb valóságokkal való kapcsolat, a nagy közösért végzett munka sosem volt ilyen könnyű és erőteljes, de a régi tapasztalatok utak millióit zárhatják el.
Ideje újra nyitni, ismerkedni, mert minden új fényben van és ami valamikor elérhetetlennek látszott, nagyon is elérhető. Az újdonság élménye mindig garantált.