Összehangolódni az univerzummal

fény
Kezdhetném, ahogy szoktam, a fényünnep erejével, a bőség és szépség áldásainak természeti és szellemi energiacsúcsával, de most egészen más gondolatok uralkodnak bennem a nyári napforduló előtt:
Összehangolódni az univerzummal és összehangolódni a szívvel.
Elszeparálódott, apró emberi világok sokasága botladozik a felsőbb valóságával való találkozás útján. Ez a kihívás tépázza az ellenállásba ragadt elmét. Amitől most más, az a kényszer, hogy a külvilág végképp túllép a beragadt energiákon, megszokásokon és felszámolja a langyos, kényelmes tereket. Míg egyik oldalról nézve komfortzónák omlanak össze, addig más nézőpontból csodák történnek. Támogató, gyönyörű energiák simogatják vagy roppantják össze az elavultat. Ehhez csatlakozik a Nap ereje új tapasztalatokat hozva, mert az érzékelt minőség most először nyilvánul meg ilyen erőteljes módon.
Egy ideillő, aprócska varázsmondat, nem csak erre a hétre:
"KÖZÉPPONTOMBAN NYUGSZOM."