Szabadság / Saint-Germain

szabadság
"A szabadságot kereséssel, majd annak meghódításával nyerjük el, de legfőképpen a mulandó én legyőzésével. A mulandó fölötti igazi uralom a lélek befelé irányuló szeretetén, Isten forrása iránti kényszerítő, szinte mágneses, szívből jövő hívásán keresztül történik."

"Sokkal kívánatosabb, hogy az ember a jelent tekintse Isten órájának, ne pedig a múlt tekercseit. A tegnapi tévedések halványuló hieroglifái nem érvényteleníthetik a jelen igazságát, és nem orvosolhatják a bajok okát sem; csupán kontrasztot érzékeltető eszközök lehetnek, s csak növelhetik a hála érzését a jelenben tapasztalható fejlődés iránt."

"A legalantasabb rabság az, amelyben a rab nincs tudatában láncainak."

"A teljesség erőtlen alkotórészekre való szétesése - az ember képe önmagáról, mint Forrásától elszakadt részről - arra ösztökéli az egyént, hogy átverekedje magát az emberi nehézségeken ahelyett, hogy elfogadná a korlátlan szabadság és a szeretet erejével teli egység szövetségének nagyszerű koncepcióját."

Saint-Germain