2012 ... egy boldog új év, vagy amit akarunk

boldog új év
Nap mint nap emlékszem egy korra, amiben nem láttuk az árnyékot, mert nem akartuk, hogy legyen.
Most élek egy korban, amikor mindenre a félelem árnyéka vetül és hihetetlennek tűnik a Fény, amely megnyújtja azokat.
Jön egy új év, ami villanásnak látszik a világegyetem színpadán. Változó, kevésbé konkrét és kevésbé behatárolt, mint eddig bármelyik. Új ciklus, új kezdet, a szárnyalás új lehetőségei, amiket valahogyan ki kell bontani a külsőségek bilincseiből.
Látszatvilágunk egyszerűen szétfolyik a szemünk előtt és a kis emberi szemek már jó ideje csak a fehér foltokat töltik ki.
Az áramlatok most végképp egymásnak feszülnek. Illúzióba ágyazva, lendületet veszítve és behatárolva próbálnak bennünket beilleszteni a bolondok színjátékába, miközben a komor cirkusz darabjaira esik szét és feltárul valami határtalanul szép.
2012 egyszerűen a változás és a szabadság, Felsőbb Valóságunk megtapasztalásának az éve lesz. Amit választunk, az válik valóra belőle.