Relatív valóság

Kyabje Dudjom Rinpoche
"Amíg az ember el nem éri a teljes megvilágosodást, állandóan méltányolnia kell a jelenségek relatív arculatát, s észben kell tartania, hogy a jelenségek és azok üressége valójában nem két különböző dolog."

"Bár különböző formákat észlelünk, ezek lényegében üresek, mégis formákat észlelünk az ürességben.
Bár különböző hangokat hallunk, ezek üresek, és mégis az ürességben hangokat észlelünk.
Különböző gondolatok merülnek föl bennünk, s bár ezek üresek, az ürességben észleljük a gondolatokat."

Kyabje Dudjom Rinpoche