Hinni és tudni

hinni és tudni
A hit a szív ügye, a tudás az észé. Hinni és tudni talán addig a pontig különbözik, amíg a két megközelítést összeköti a tapasztalás bölcsessége. Alábecsült dolog a tapasztalat, pedig az emberi lét összes feladata körülötte csoportosul. A "vagy" szót a hit és tudás közé tenni annyi, mint fenntartani az elválasztást, ahogyan az kőbe van vésve a fejekben. A program még most is azt sugallja, hogy a kettőnek nincs köze egymáshoz, mert amíg az egyik csak hiszi, a másik csak tudja, mindig lesz kívülálló, bármerre téved a tekintetünk. A szakadék illúziója önmagunkban tátong mindaddig, amíg új döntés születik.