Fatima keze

fatima keze
fatima keze
Egy pillantás a múlt valóságába megújult látásmóddal érdekes tapasztalat.
A Fatima keze néven ismert sorselemző módszert a XVIII. században írta le újra Alessandro di Cagliostro, így az általa meghatározott értelmezéssel vált ismertté.
Ősi módszer, amely eredetileg az "igazság kezét" szimbolizálja.
Van, akinek kuriózum, és van, akinek jól értékelhető orákulum.
A szimbólum lényegéből fakadóan az igazságra felkészült ember számára valódi segítség. Aki nem tudja lehetőségeit a szabad akarat függvényében szemlélni, az egyszerűen lépjen tovább.
A módszer alapja a születési név és az ábra felső részén látható kézben, a betűkhöz rendelt számok összege.
A megfelelő betűkhöz rendelt számok végösszegén túl finomabb rálátásra is használható, ez a kérdező kreativitásának függvénye.

A betűk és számok értékei:


A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6, G=7, H=8, I=9, K=10, L=20, M=30, N=40, O=50, P=60, Q=70, R=80, S=90, T=100, U=200, X=300, Y=400, Z=500, J=600, V=700

Az útmutatás:


1. szenvedély, becsvágy, lendület, siker
2. elválasztottság, leépülés, szerencsétlenség
3. intuíció, misztikum, álmodozás, plátói szerelem
4. tudás, hatalom, vakmerőség, nagylelkűség
5. szerencse, boldogság, házasság, vagyon
6. elégedettség, tökéletesség, munka
7. elmélyültség, tiszta érzések, ártatlanság
8. az igazság szeretete, becsület
9. fájdalom, bánat, kritika, támadások
10. siker a nehézségek után, eljövendő boldogság
11. fájdalmas küzdelmek árán elért siker
12. jó előjel, jó szerencse
13. hitetlenség, cinizmus
14. őszinte szeretet, odaadás
15. szépség, csodálat, meggyőződés
16. boldogság, öröm, szerelem, őszinteség
17. ingatagság, állhatatlanság, bizonytalanság
18. makacsság, szűklátókörűség
19. (nincs értelmezve)
20. szomorúság, csalódás
21. könyörtelenség, erőszak, brutalitás
22. óvatos, diszkrét, körültekintő, rejtélyes
23. bosszúság, titok, veszély, lassú előrehaladás
24. közöny, önteltség, önzés
25. intelligencia, nagy siker
26. jótékony hatás, értékesség, segítőkészség
27. bátorság, rendíthetetlenség, elkötelezettség
28. gyengédség, szeretet, támogatás, nagylelkűség
29. (nincs értelmezve)
30. házasság, siker, hírnév
31. ambíció, kitartás, dicsőség
32. tisztaság, erény, szűziesség
33. kimagasló, értékes, tiszteletreméltó
34. szorongás, szenvedés, bánat
35. egészség, erő, vitalitás
36. inspirált, zseniális
37. családközpontú, hajlam a kicsapongásra
38. mohóság, kicsapongás, tökéletlenség
39. (nincs értelmezve)
40. öröm, vidámság, kedélyesség
41. erkölcsi romlás, vétkek, érdemek hiánya
42. utazás, boldogtalanság, rövid élet
43. kiemelkedő, spirituális
44. gőg, üres pompa, rátermettség
45. kreativitás, tartós siker
46. termékenység, bőség, jómód
47. szerencsés boldog élet, egészség
48. ítélet, összeomlás
49. (nincs értelmezve)
50. rabság után szabadulás, boldogság
60. veszteség, egyedüllét, magány
70. tudás, racionalitás, logika, tudomány
73. tudás, mesterkéltség
75. érzékenység, szeretet
77. bűnbánat, kegyelem
80. betegség, teljes gyógyulás, egészség
81. művészet, kimagasló szellemiség
90. megkülönböztetést nem ismerő, megpróbáltatás
100. siker, jutalom, dicsőség
120. hazafiasság, jó férj
150. hízelgés, képmutatás
200. határozatlanság, bizonytalanság, szétszórtság
215. csapás
300. hitbuzgóság, filozófia
313. tisztánlátás, világosság
350. naivitás, az igazságba vetett hit
360. közvetlenség, nagy tehetség
365. számítás, érdek, önzés
400. szépség, művészet, elragadtatás
490. visszavonultság, lelkesedés, rejtély
500. jutalom, elismertség, tisztelet
600. ellenségeskedés, gyanakvás, szerencsétlenség
666. pusztítás, szétválasztás, összeomlás
700. erkölcsös akarat, erő, egészség
800. hatalom, dicsőség, száműzetés
900. jutalom, erő, erény
1000. ambíció, siker
1095. megbélyegzés, üldözés, mártíromság
1260. kínok, békés öregkor
1390. gyenge fizikum, erkölcsi tartás