Tükröződések

tükröződés
Az ember az egész létezés tükre és a maga módján érzékeli tudatossága és tapasztalatai szerint. Amikor a tudás vérré válik, a folyamat kölcsönössége folytán visszafordulni látszik és a világ tükrözi vissza mindazt a bölcsességet, amit az ember lényének mélyéről előcsalogatott.

Érdekes folyamat, ilyenkor nyer értelmet minden művészeti alkotás, írás, az emberi bölcsesség számos nyoma, amit a megfejtőkre hagyományozott. Mindez az idő fölött áll.

Manapság sok gyermek is teljes természetességgel olvassa az Akasha krónikát, az emberi kvantummező által hordozott információkat. Mondhatni átlógunk egymásba, de ez sem számít, mert nincs valós távolság az emberek között.
Amit az egyik ember játszva megtesz, főleg egy gyermek, attól a másik ember csak szándékai szerint határolódhat el, átmenetileg.

Amikor tőlem megkérdezik, hogy mit gondolok 2012-ről, egy folyamat lendületét látom és tetszik, amit látok. Olyan világ képe tárul a szemem elé, ahol a Fény megvilágít minden rejtettet, minden embert, maga az ember által.