A kristálytudatosságról / Akhenaten

tisztaság
Előszeretettel kapcsoljátok ezt a fogalmat a földi miliőhöz, amit a kristálybirodalom testesít meg számotokra. Másról van szó. Kristályaitok kedves segítőitek, szépséges társaitok az úton. A kristályok tudatossága a Föld történetének eseményeit hordozza, a minőségeiteket és azokét, akik emlékezete a múlté.
A kristálytudatosság a dimenziók tereit, kiterjedéseit foglalja magába. Felemelkedett létezők kiterjedt tudatosságát és elképzelhetetlenül tág világegyetem térségeit az ismert dimenzión túl.
Összekapcsolódtok ezekkel a terekkel, akár akarjátok, akár nem. A láncolat összefügg. Tudatosan kapcsolódtok számos képviselőjéhez. Minden ilyen térségnek megvan a maga tudatossága. Ehhez viszonyultok ti is a felemelkedésben. Együtt emelkedik minden ragyogó lény a maga által teremtett valóságban.
Segítőitek maguk is részei a folyamatnak. Látnátok ezeket a régiókat, mind egyre finomabb anyagiságban, az energia eltérő megnyilvánulási fokán léteznek. Szépséges világok ezek. Alapminőségük a kristálytudatosság. Ide tartotok.
A kristálytudatosság kizárja a félelem energiáit. A jelen környezetben megnyilvánuló ártalmas energiák nem kapnak talajt, nincs ami befogadja őket, ezért hatástalanok, képtelenek a megnyilvánulásra.
Szeretet létezik mindenütt.
A küszöb, amit átléptek maga is egy különálló világ, ami létjogosultságra tör. Fejlődni nem tud, visszakapaszkodik a megszokott talajba, az ember jelenti számára az életet. Az emberi tudatosság fejlődése kiiktatja őket, kitépi gyökereiket. Nincs dolgotok velük, hatásukat elvesztik fölöttetek. Így van a helyén.
Helyezzétek figyelmeteket a magasságokba, középpontotokba, a fény magjaiba bennetek. Ott vannak és arra várnak, hogy éljetek velük, ők a ti lehetőségeitek. Magatokban hordoztok minden fénymagot, fedezzétek fel kristályos létezői minőségeteket. Ez a dolgotok.
Élvezettel járjatok az úton, szeretettel hívjátok a Fény segítőit, hogy fogják kezeteket, vezessenek be lényetek legmélyebb valóságába, Isteniségetek szentélyébe.
Akhenaten