Káli istennő

Káli istennő
Káli, ahogyan ma ismerjük, a halál és az átalakulás hindu istennője.
Lényege az örök változás, az élet, a halál és az újjászületés átmenetei.
Változékonysága olyan, mint a tánc mozdulatainak körforgása.
Az ő tanítása, hogy a változás az élet.
Rendkívüli erőt képvisel, mint istennő az anyatermészetet szimbolizálja, jelképe a háromkarú spirál.
Minősége szorosan összefügg a Holddal, a kristály, amely energiáját kifejezi: a holdkő.
Káli néven múltja messze az emberemlékezet előtti időkre vezet vissza.
Jelenléte főleg nyugaton volt jelentős, bár később a hindu istenvilágban maradt fenn, amely szerephez ma a vörös tűz pusztító képeit kapcsolják.
Valójában Káli igen intenzív energiája a kék sugár hatása alá tartozik, az ötödik dimenzió határán túli létező. Megítélése ezért is sántít némileg.
Megnyilvánulásában hasonlóságot mutat Michael arkangyallal és hozzá hasonlóan nyújt jelentős és gyors segítséget.
Ez nehezen egyeztethető össze a róla kialakított képpel.
Káli a világon egyedülállóan félelmetesnek beállított isteni hatalom, a legmagasabb rendű anyai szeretet képviselője, erős védelmező.