Személyes jantra

számok
A személyes jantra mágikus négyzet, talizmán, orákulum.
A születési év, hónap, és nap alapján készül.
Indiából származik, önismereti és meditációs eszközként használatos. A születési adatok alapján elkészített személyes jantrákat ma is talizmánként viselik.
A tökéletesség szimbóluma. A bűvös négyzet térben leképezve gömböt formál. Olyan számsorozatokból áll, melyek számjegyeit akár vízszintesen vagy függőlegesen, átlósan összeadva is mindig ugyanazt az összeget kapjuk.

Elkészítése:


Alapja egy 4x4-es négyzet, amelynek mezője egy betűvel van jelölve A-tól, P-ig. A betűk a számítást segítik.
személyes jantra
A mező: a születési hónap száma
B mező: a születésnap
C mező: a születési év utolsó két számjegye
D mező: sorsszám.
A sorsszám kiszámítása: a teljes születési dátum számjegyei egyenként összeadva és egyjegyűre hozva. (pl: 1945 augusztus 7, 1+9+4+5+8+7=34 3+4=7 Ebben az esetben a sorsszám a hetes) A három mesterszám (11, 22, 33) változatlanul kerül a jantrába, összeadáskor a 11=2, 22=4, 33=6-ot jelent.
Összeadva a jantra első sorának számjegyeit megadja a jantra alapjának számát, amely minden végül minden vízszintes, függőleges és átlós oszlopban meg fog egyezni.
Megoldó táblázat:
személyes jantra
A negatív szám az adott életterületen nehezebb érvényesülést jelent. A 0 a kevéssé domináns életterületre mutat rá.

Életterületek leírása:


D: SORS
A számmisztikában az ebben a mezőben található szám Sorsszám néven ismert és az életcélt, lélekcélt mutatja meg. Ez a legfontosabb szám és az összes többi számra kihat.
E: LELKESEDÉS és ENERGIA
Azokat a területeket mutatja meg, amelyeken az ember a legtöbb lelkesedést és energiát fejti ki.
F: CSALÁD és BARÁTOK
Megmutatja, milyen kapcsolatban áll az életében fontos emberekkel.
G: NAGYLELKŰSÉG
Az itt lévő szám megmutatja, mely területen tanúsítja a legnagyobb fokú nagylelkűséget. Vonatkozhat pénzre, időre, energiára.
H: EMBERSZERETET
Megmutatja, mely területen legnagyobb a valószínűsége a másokon való segítésnek.
I: INTUÍCIÓ
Hol támaszkodik a legnagyobb valószínűséggel az intuíciójára.
J: ÉLETÖRÖM
Ez a szám mutatja, mely területen a legboldogabb.
K: KARMA
Felfedi azokat a karmikus leckéket, melyeket jelen életében meg kell tanulnia.
L: SZERETET
Az itt álló szám a szereteten alapuló kapcsolatok azon típusát mutatja meg, amelyet a legnagyobb valószínűséggel megtapasztal.
M: PÉNZ
Az anyagi körülményeket jelzi.
N: NEVELÉS
Azokat a területeket mutatja, amelyeken elkezd, majd folyamatosan továbbfejleszt valamit.
O: LEHETŐSÉGEK
Az élet azon területeit mutatja meg, amelyeken a legtöbb lehetőséggel találkozik.
P: FILOZÓFIA
A hit és filozófiatípust mutatja meg, amelyet az illető az élete során kidolgoz.

Számok jelentése:


EGY
Az egyéniség és a függetlenség száma. Az Egy vezető, vagy hatalmi szerepre törekszik. Erős szám, ritkán szorul a többi számra. Nagyon önálló és a saját dolgaival akar foglalkozni.
KETTŐ
A kapcsolat, az érintkezés, a diplomácia száma. Ez a szám gyakran teremt békét az ellentétek elsimításával. Képes másokat megnyugtatni. Arra törekszik, hogy jól kijöjjön a többiekkel, hogy szeressék.
HÁROM
Az életörömet fejezi ki. A kommunikáció száma, az illető tehetségesen, könnyen és gondtalanul létesít kapcsolatot másokkal. Kreatív.
NÉGY
A kemény munka, valamint a rend száma. Lassan, de mindig eléri a célját. Képes a semmiből rendszert, rendet teremteni. Legjobban a szigorúan meghatározott keretek között tud érvényesülni, ezért sokszor a kötöttségek számaként is emlegetik.
ÖT
A változatosság és a változás jelképe. Gyakran jelent utazásokat, menekül a hátköznapok egyhangúságából, szereti az új arcokat, új lehetőségeket. Nyugtalan, nem bírja a korlátozásokat.
HAT
Az otthonért és a családért érzett felelősség száma. A két gondoskodó, humanitárius szám egyike. Szeret másokon segíteni, mindig kész a segítségnyújtásra, adakozásra. Leginkább a családdal törődik. A legboldogabb, ha szerettei veszik körül. A Hat kreatív szám.
HÉT
A hit és a bölcsesség száma. Szeret egyedül lenni, szereti megismerni a rejtett igazságokat. A többi számtól eltérő hullámhosszon mozog. Hajlamos a spiritualitásra, az alternatív dolgokhoz vonzódik. Jó megfigyelő.
NYOLC
Ez a hatalom, a pénz száma. Nagyra törő és mindenáron eléri anyagi céljait. Erős, makacs jellem. Céljai eléréséért hajlandó nagyon keményen dolgozni.
KILENC
Humanitárius szám. Amíg a Hat a hozzá közel állókról gondoskodik, addig a Kilenc univerzálisabb, egyben kevésbé kötődik egyes személyekhez. Inkább általában, mint egyénenként gondoskodik az emberekről. Kreatív szám.
TIZENEGY
Mesterszám. Az Uránusz hatása alatt áll. Rendkívüli képességeket és jó ötleteket ad. Nem mindig gyakorlatias. Idegfeszültség lengi körül.
HUSZONKETTŐ
Mesterszám. A Plútó hatása alatt áll. Ő az építőmester. remek ötletei vannak, a megvalósításhoz szükséges gyakorlatiassággal és képességekkel is rendelkezik. Képes bármilyen környezetben dolgozni, akkor boldog, ha erejét próbára tévő fontos dolgot végez. Az idegfeszültség itt is jelen van.
HARMINCHÁROM
Mesterszám. A Neptunusz hatása alatt áll. Az Isteni szeretet, mély hit, egyetemes szolgálat száma. A magasabb rendű szellemi tudományok ismerete és a felsőbb világokkal való élő kapcsolat jellemzi. Nehezen tartható "földközelben".

Lehetőségek:
Összevethetjük két személy életterületeinek összeillését is.

Múlt, jelen és jövő:
A személyes jantrában a C mezőben a születési év utolsó két számjegyét a kérdésre vonatkozó év utolsó két számjegyére cseréljük. A hónap és nap változatlan marad a számításkor. A sorsszámot ezzel a megváltozott évvel kell újraszámolni. Ezen a módon orákulumként használható, például bele lehet tekinteni a következő év személyes lehetőségeibe.

Egyéb személyes jantrák:
A sorsszám megváltoztatásával befolyásolható a jantra végösszege, így létrehozható adott életterületekre használható jantra is.
Jantra végösszege szerint:
2 (intim emberi kapcsolatok, szerelmi jantra)
6 (otthon és család, szerelmi jantra)
8 (pénzjantra)
7 (spiritualitás)
3 (életöröm, kreativitás)