Angyalkommunikáció

angyalkommunikáció
Az angyalkommunikáció megfogalmazása azért is nehéz, mert az érzékelés módjai szerteágazóak. Nincs két ember, aki azonos módon tapasztalja meg ugyanazt a kapcsolatot. Érzékenységünk teljesen egyéni. Például a látás mértéke és küszöbei minden embernél eltérőek, a hallásé szintén, de a mérhetőn túl is van tovább.
A kapcsolat megteremtése, a hívás valójában egyszerű dolog, a kulcs az érzékelés módjában van.
Könnyű összekeverni az észlelési módokat, mert gyakran egyidejűleg jelen vannak és közülük egy dominál.
Képzeljük el, hogy van egy lineáris spektrum, amin például a hallást mérjük. Aligha találunk két embert, akiknél a küszöb határát ugyanott húzzuk meg. Minden emberi képességnek van egy ilyen szimbolikus mérővonala, amelyek kiterjedése szerteágazik a dimenziók minden irányába.
Valójában nincsenek határok, mindenki számára minden elérhető.
A kapcsolatteremtés során van aki hangokat hall, amely túlmutat a jól ismert fülzúgáson és a szavaktól a csengő kristályhangokig terjed.
A leggyakoribb tapasztalat a tisztánlátás. Ezt a változó intenzitású vizuális élményt képek, színek, erős fényjelenségek kísérik. Lehetnek szimbolikusak és egyértelműek, vonatkozhatnak a jelenlévő létezőre, saját magunkra, életfeladatainkra, terveinkre vagy konkrét eseményre. Gyakran összekapcsolódik a tisztán érzékelés és tudás képességével. A tisztánlátás félreértett folyamat, ami zömében csukott szemmel, tapasztaltabb embereknél nyitott szemmel történő belső látást takar.
A fényélmények és maga a jelenlét kiválthat érzelmeket, könnyű fizikai ingereket és erőmegnyilvánulásokat. Energiacsere történik.
A közvetítés egyik legérdekesebb eredménye, amikor az információ, amely addig nem létezett a számunkra, mint egy kis csomag ott terem, egyetlen időpillanatban teljes terjedelmében megnyilvánul és információk özöne van ott, ahol előtte kérdés vagy üresség volt.
A legtöbb ember rendelkezik valamely képességgel és használja anélkül, hogy tudna róla. Nehéz észrevenni azt, amivel együtt élünk. Túl közel van.
Távlatra van szükségünk, egy erős hatásra, amely kizökkent a megszokásból.
Az információk csatornázásán túl az angyalok, felemelkedett létezők energiája is közvetíthető, ez mellékhatásként egyébként is megnyilvánul és minden ember képes ehhez a maga módján kapcsolódni.
Van akinek transzformátorra, médiumra van szüksége és van aki közvetlenül létrehozza azt.
A jövőben ez egyre természetesebb kommunikációs formává válik, amely az embert önmagához vezeti vissza.
Rengeteg új, izgalmas és szívmelengető élményt nyújt kinyitni egy kaput arra a világra, amely túl van a játszmák határán és az egyetemes szeretet törvényeinek irányítása alatt létezik.